جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی :

کلیه دانشجویانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند در صورت تمایل برای شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی اطلاعات کامل خود و همراهان خود را به شماره 09011115040 خانم زهرا مهرایی پیامک کنند و مبلغ 100 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز نمایند.

6037-9972-1679-2649

بانک ملی - زهرا مهرایی

مهلت ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه

قابل ذکر است هر دانشجو در صورت ثبت نام در جشن فقط یک همراه می‌تواند بیاورد و در صورت بیشتر شدن همراهان به ازای هر همراه مبلغ 10 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه می‌شود . زمان و مکان جشن متعاقبا اعلام می‌گردد.