اطلاعیه

اطلاعیه

با آرزوی قبولی طاعات دانشگاه در تیرماه ۹۶ در روزهای یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸-۱۳ پاسخگوی مراجعین محترم خواهد بود.