صدور دانشنامه فارغ التحصیلان

صدور دانشنامه فارغ التحصیلان

با کمال مسرت به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان گرامی می رساند فرآیند ثبت دانشنامه در وزارت علوم و تحقیقات فناوری به پایان رسیده ، این موسسه در حال صدور دانشنامه می باشد و به ترتیب سال فارغ التحصیلی دانشنامه ها برای تایید نهایی به وزارت عتف در حال ارسال است.

برای اطلاع دانشجویان جهت دریافت دانشنامه لیست دانشجویانی که دانشنامه های آنها به وزارت عتف ارسال می گردد در سایت دانشگاه اعلام می گردد.