پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد استعداد درخشان

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد استعداد درخشان

احتراما به استحضار می رساند موسسه آموزش عالی ابرار در نظر دارد بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد (به استناد ابلاغیه های شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع) طبق جدول ذیل اقدام به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 98-99 در مقطع کارشناسی ارشد می نماید. لذا مزید امتنان است چنانچه مراتب به نحو احسن به اطلاع دانشجویان آن دانشگاه رسانده شود. دانشجویان متقاضی و واجد شرایط جهت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت موسسه به آدرس www.abrar.ac.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 55064267 و 55064273 تماس حاصل فرمایند.

مقطع

رشته-گرایش

ردیف

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری

1

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

2

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

3