جشنواره غذا

جشنواره غذا

«نخستین مسابقه جشنواره غذا»

با اهدای جوایز به نفرات برتر

 

زمان ثبت نام: از 20فروردین لغایت 24فروردین

مکان ثبت نام: دفتر امور فرهنگی