فرهنگی و فوق برنامه

همسایه

همسایه! سلام!

لطفت همیشه درد مرا التیام داد
همسایه سایه ات به سرم مستدام باد...

راستی! حتماً میدانی که پیامبر در مورد حق همسایه چه فرمودند:
" ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻤﻜﺶ ﻛﻨﻰ، ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺮﺽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻗﺮﺽ بدﻫﻰ، ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ کنی، ﺍﮔﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺩﻳﺪ به او ﺩﻟﺪﺍﺭﻯ بدﻫﻰ، ﺍﮔﺮ ﺧﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ رسید، تبریکش بگویی، ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺩﺗﺶ بروﻯ و ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻰ..."

چه خوب همسایه ای داریم!
چه بوی نرگسی پیچیده در محله‌مان، با حضور تو!
همسایه هایت نیازمندند،
بیمار و مصیبت دیده اند؛ 
همیشه هم چشمشان به دست تو بوده است...
پس دریابشان!
دریابمان......

 

 

 

ماشین خوف و رجا

باد چرخهای ماشین باید باهم میزان باشد ولی اگر یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد در مسیر به مشکل برمی خورد. خوف و رجاء مانند چرخهای ماشین هستند که ما را به مقصد برسانند و باید باهم تنظیم باشند.

امام صادق( علیه السلام): پدرم می فرمود: فقط بنده مومن در قلبش دو نور است : یکی نور ترس و دیگری نور امید که اگر هر کدام را بسنجی بر دیگری اضافه تر نیست.

کافی،

۶۷

 

 

 

فردا

از یک ثانیه دیگه‌مون خبر داریم؟؟؟ خبر داریم چقد وقت برامون مونده؟؟؟ خبر داریم که به آرزو هامون میرسیم یا نه؟؟؟ درکِ ما از «فردا»، برامون همینقدر تار و نامفهومه! چون ازش خبر نداریم! پس بیاین درست زندگی کنیم. ‌ پیامبر اکرم صلی الله عليه و «آله» و سلم: ﺍﻱ ﺍﺑﻮﺫﺭ! چقدر زیاد هستند ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺭا شب نمیکنند ﻭ ﭼﻪ زیادند ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺩﺍ هستند ﻭﻟﻲ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲ ﺭسند. ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ / فراز5