آخرین مهلت پرداخت شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به نزدیک شدن امتحانات پایان ترم مهلت تسویه شهریه تا 1401/03/10 می باشد ، لذا مجوز ورود به جلسات امتحانات منوط به پرداخت شهریه تا این تاریخ می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه