آغاز توزیع غذای دانشجویی از ۳۰بهمن

روال تهیه غذا:

مراجعه به پورتال دانشگاه قسمت امور تغذیه

در قسمت پرداخت الکترونیکی تغذیه می توانید به هر میزان که می‌خواهید غذا تهیه کنید، کارت خود را شارژ نمایید. )توجه داشته باشید که برای پرداخت از گزینه پرداخت الکترونیکی ژتون استفاده کنید). به قسمت رزرو غذا مراجعه نمایید و با توجه به نوع غذا برای روز مورد نظر خود غذا را رزرو نمایید. توجه داشته باشید که برای هر روز فقط تا ۲۴ساعت قبل امکان رزرو غذا وجود دارد (برای رزرو غذای یکشنبه، ۵شنبه اقدام نمایید) . برای دریافت غذا ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه