اطلاعیه آلودگی شهر تهران

طبق اعلام ستاد آلودگی هوا، دانشگاه از ساعت ۱۲ظهر تعطیل می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه