امتحانات معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی، لیست و تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1401 به شرح زیر است:

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه