انجام امور فارغ التحصیلی از تیرماه

قابل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کارهای فارغ التحصیلی از تاریخ 1403/03/09 تا 1403/04/01 به علت برگزاری امتحانات پایان ترم انجام نمی گردد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه