انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ابرار برگزار میکند:

وبینار رایگان آموزش کار با اکسل (مقدماتی) به مناسبت روز مهندس

لینک وبینار:  http://vc.abrar.ac.ir/rs20iozwgsvl

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه