انجمن های دانشجویی دانشگاه ابرار به مناسبت روز دانشجو برگزار میکند

جلسه تقدیر از دانشجویان برتر دانشگاه و پاسخ به سوالات صنفی دانشجویان توسط ریاست محترم دانشگاه

زمان: چهارشنبه مقارن با روز دانشجو ساعت: ۱۲ تا ۱۳

دانشجویان تا روز چهارشنبه فرصت دارند سوالات صنفی خود را در طومار پارچه ای که در سلف قرار داده شده است، بنویسند تا در طی مراسم توسط ریاست دانشگاه پاسخ داده شود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه