اولین نشست تخصصی تجربه محور در حوزه مهندسی پزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی  اولین نشست تخصصی تجربه محور در حوزه مهندسی پزشکی با حضور مهندس سما غلامی برگزار می شود:

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه