برگزاری کلاسها بصورت مجازی

قابل توجه دانشجویان گرامی

کلیه کلاس های روز چهارشنبه و پنج شنبه آذر ماه ؛ در سامانه ««lms»» برگزار میگردد

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه