برگزاری کلاسها به صورت مجازی

قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه کلاسهای این هفته به صورت مجازی در lms.abrar.ac.ir برگزار میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه