تاخیر در برگزاری کلاسهای دوشنبه

قابل توجه دانشجویان عزیز، کلیه کلاسهای صبح دوشنبه 21 فروردین به دلیل شب قدر گذشته، ساعت 9 شروع می شوند.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه