تاریخ امتحانات دروس معرفی به استاد به ۱۱و۱۲ تیر تغییر کرد

قابل توجه دانشجویان گرامی، لیست و تاریخ امتحانات معرفی به استاد نیمسال دوم 1401-1402 به شرح زیر می باشد (امتحانهایی که تاریخ ۲۲خرداد دارند در ۱۱تیر و امتحانهایی که تاریخ ۲۳ خرداد دارند در ۱۲تیر برگزار می شوند) :

 

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه