تاریخ تصویب پروپوزال و دفاع پروژه های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویان گرامی لطفا به موارد زیر توجه کنید :

1 – مسئولیت انجام امور مربوط به پروژه طبق زمان بندی اعلام شده به عهده شخص دانشجو است.

2 – اولین تاریخی که دانشجویان امکان دفاع از پروژه را دارند 3 ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال است.

3 – پس از پایان زمان بندی دانشجو موظف است طبق قوانین آموزشی پروژه خود را تمدید یا مجدد اخذ کند.

4 – دانشجو می تواند پس از اتمام فرصت 5 ماه از تصویب پروپوزال، 2 بار پروژه خود را تمدید کند. در هر بار تمدید فرصت 3 ماه برای دفاع به دانشجو داده می شود.

5 در تمدید اول پرداخت شهریه ثابت و در تمدید دوم پرداخت شهریه ثابت و متغیر برای واحد پروژه الزامی است.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه