تعطیلی دانشگاه در ۱۹خرداد

قابل توجه دانشجویان گرامی

پنجشنبه 19خرداد 1401 به دلیل آماده سازی برای امتحانات پایان ترم دانشگاه تعطیل میباشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه