تعطیلی مردادماه

قابل توجه دانشجویان گرامی، دانشگاه ابرار مرداد ماه تعطیل می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه