تغیر تاریخ امتحان مدار الکتریکی۱

قابل توجه دانشجویان گرامی ،زمان امتحان پایان ترم درس “مدار الکتریکی 1” با دکتر رضایتی به تاریخ 1402/04/10 ساعت 11 الی 13 تغییر یافته است.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه