تغییر تاریخ امتحانات شنبه ۲۴دی

قابل توجه دانشجویان گرامی امتحانات فردا شنبه 24 دی به اول بهمن ماه منتقل شد و فردا دانشگاه تعطیل است

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه