تغییر ساعت کاری دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی ساعات کاری دانشگاه از 1403/03/16الی 1403/06/15 از ساعت 6 الی 13 می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه