تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1403

قابل توجه دانشجویان گرامی، تقویم آموزشی ترم جدید (نیمسال اول 1402-1403 ) به شرح زیر است:

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه