تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1402

قابل توجه دانشجویان گرامی، تقویم آموزشی ترم جدید (نیمسال دوم 1401-1402) به شرح زیر است:

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه