تمدید مهلت ثبت نام تا ۴ آبان

مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراری از ۲۹مهر تا ۴آبان ماه تمدید شد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه