ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مهندسی نرم افزار – هوش مصنوعی و معماری کارشناسی ارشد دانشگاه ابرار، ثبت نام روز شنبه ۱۲ شهریور می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه