دانشگاه از اول شهریور باز است

قابل توجه مراجعین محترم، دانشگاه ابرار از اول شهریور ساعت 7:30 صبح پاسخگوی شما می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه