دانشگاه از 14 فروردین حضوری می شود

سـال جدیـد به قـدوم موسـم ربیـع ( بهار قرآن ) آراستـه گشتـه و درختـان به خلعـت نـوروزی قبـای سبـز در برگرفتـه و  کـلاه شکوفــه بر سر نهـاده‌اند.

 

برخیز که می رود زمستان         بگشـای در ســرای بستـان
برخیز که باد صبـح نوروز         در باغچه می کند گل افشان

 

این دگرگـونی شگرف طبیعـت فرصتـی است  برای اندیشیـدن انسـان به عظمت کبـریایی و ابهـت یـزدانی، تا خویشتن خـویش را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشـد.

به امیـد صحـت، سلامـت، امیـد و حـرکت بـرای یکایـک شمـا اساتید و دانشجویان گرامی به اطلاع میرساند که از تاریخ 14 فروردین ماه 1401 با توجه به اطلاعیه ستاد ملی کرونا کلاسهای دانشگاه به صورت حضوری برگزار میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه