دانش نامه

به اطلاع می رساند روند صدور دانشنامه سه ماه می باشد لذا کسانی که شامل شرایط ذیل بوده می‌توانند درخواست خود را به آدرس الکترونیکی دانشگاه به آدرس  info@abrar.ac.ir ارسال نمایند.

  1. گواهی موقت خود را دریافت کرده باشند.
  2. بدهی صندوق رفاه دانشجویی در مقطع فعلی و قبلی نداشته باشند.
  3. تعهد خدمت در مقطع قبلی نداشته باشند.

 

پس از اطمینان از آماده بودن دانشنامه (بررسی در فایل دانش آموختگان در سایت موسسه) در صورتیکه شامل شرایط ذیل می باشید می توانید با همراه داشتن مدارک لازم جهت تحویل مدرک فارغ التحصیلی فقط دوشنبه ها از ساعت 8-13 به دانشگاه مراجعه فرمائید.

شرایط لازم جهت تحویل مدرک اصلی (دانشنامه):

  1. گواهی موقت خود را دریافت کرده باشند.
  2. بدهی صندوق رفاه دانشجویی در مقطع فعلی و قبلی نداشته باشند.
  3. تعهد خدمت در مقطع قبلی نداشته باشند.

 

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه:

  1. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند
  2. اصل گواهی موقت
  3. هزینه فارغ التحصیلی (غیرنقدی)

 

توجه فرمائید به دلیل تغییر ساعت کاری دانشگاه در تابستان، لطفا قبل از مراجعه به دانشگاه هماهنگ فرمایید.

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته ict

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی کامپیوتر معماری

کارشناسی صنایع

کارشناسی ارشد نرم افزار

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی مهندسی پزشکی

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه