موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دخترانه ابرار وابسته به وزارت علوم از سال  1389 با رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع آغاز به فعالیت کرده استو هم اکنون با ارائه رشته های مهندسی برق  و صنایع و مهندسی پزشکی و کارشناسی مدیریت و مهندسی کامپیوتر هم در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد.

چشم انداز و ماموریت ها

این دانشگاه درتهران برای تربیت دختران آینده ساز کشوردررشته های فنی ومهندسی بارویکرد بومی پذیری درحوزههای تخصصی مهندسی نرم افزاروسخت افزارکامپیوتر،مهندسی صنایع ،مهندسی برق،مهندسی فناوری اطلاعات ومخابرات می باشد.

ماموریتهای این مرکز:

-تربیت نیروی انسانی متخصص دررشته های  اولویت دارمصوب دفتر گسترش آموزش عالی کشور

-آماده سازی همه جانبه دختران ایرانی برای ساختن آینده کشور درحوزه های فنی مهندسی

-مشارکت درتحقیق وتوسعه فناوری وکارآفرینی در حوزه مهندسی وفناوریهای نرم

-فراهم نمودن محیطی تعالی بخش درخورشان دختران ایران اسلامی برای شکوفایی استعدادهای نهفته درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی وسیاسی

هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه

جمعی از اساتید دانشگاهها و مدیران آموزش عالی کشور با مجوز 16/4266 مورخ 1388 وشورایعالی انقلاب فرهنگی درسال 1387 اقدام به تاسیس دانشگاه ابرارنمودندکه از سال 1389اقدام به پذیرش دانشجو نموده وتاکنون تعدادی دانش اموخته ئارد بازار کار کشور نموده است.

ریاست

ریاست موسسه: سرکار خانم دکتر عصمت مسعودی

پست الکترونیک:esmatmasoudi104@ yahoo.com

خلاصه فعالیتهای آموزشی-پژوهشی:

-دکترای تخصصی مدیریت

-کارشناسی ارشدمدیریت

-کارشناسی ریاضی محص

-هجده سال سابقه تدریس دردانشگاههای معتبر

-پانزده سال پژوهش درحوزه های تخصصی

-راهنما و مشاور بیش از صد پایان نامه و پروژه تحقیقاتی

تقویم آموزشی
سامانه آموزش الکترونیک
کانال اطلاع رسانی دانشگاه