دریافت بن کتاب

قابل توجه دانشجویان گرامی ، جهت دریافت بن دانشجویی خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تا مبلغ 600 هزارتوامان می بایستی به سایت book.Icfi.ir مراجعه نموده و اطلاعات خود را واردنمایید.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه