دعوت نامه ای از سوی شهیدان آمده است

بعضی می گویند《همت》است
عده ای می گویند《قسمت》است
اما نه به راستی 《دعوت》است.
دعوت شده ایم که معنای زندگی را بفهمیم پس سفر میکنیم آنجا که بوی خدا میدهد.
راهیان نور(جنوب)
به خاطر شرایط کرونا ظرفیت بشدت محدود
تاریخ ثبت نام :۳۰ بهمن تا ۱۰ اسفند
تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند تا ۱۹ اسفند
هزینه سفر برای
ورودی های98: 150/000 تومان
ورودی های99: 100/000تومان
ورودی های 1400: 50/000تومان
رفت و برگشت با قطار و تمام پذیرایی و اقامت سفر ب عهده ما میباشد
برای ثبت نام با شماره 09224774319 در ارتباط باشید.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه