ساعات پاسخگویی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در روزهای ذیل باز می باشد :

یکشنبه ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

دوشنبه ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

سه شنبه ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه