ساعت کاری دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی ساعات کاری دانشگاه از 1403/04/10 تا پایان تیرماه ، روز های ” یکشنبه الی سه شنبه ” از ساعت 6 الی 13 خواهد بود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه