شروع کلاسهای دوشنبه از ۸:۳۰

قابل توجه دانشجویان گرامی ، با توجه به برگزاری مراسم احیا کلیه کلاس های دوشنبه 1401/02/05 از ساعت 8:30 آغاز می شود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه