عدم مراجعه جهت فارغ التحصیلی در زمان امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی، لطفا جهت انجام امور فارغ التحصیلی و یا گرفتن گواهی موقت یا دانشنامه در ایام امتحانات مراجعه نفرمایید. آموزش پاسخگو نمیباشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه