قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

به اطلاع میرساند که بنا به تصمیمات ستاد ملی کرونا از تاریخ 30/11/1400 تا پایان اسفند 1400 کلاسهای دانشگاه به صورت غیر حضوری و در سامانه آموزش الکترونیکی موسسه طبق روالا گذشته برگزار میشود از تاریخ 14/01/1401 به بعد نحوه برگزاری کلاسها بنا به تصمیمات ستاد ملی کرونا میباشد.

از دانشجویان عزیز انتظار میرود که با پیگیری تکمیل واکسیناسیون ، تمامی تالش خود را برای عادی سازی فعالیتهای دانشگاه بنمایند.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه