قابل توجه دانشجویان رشته صنایع

قابل توجه دانشجویان ورودی 1401 رشته صنایع

درس کارگاه ماشین افزار

از فردا دوشنبه 23 آبان ساعت 7.30 کلاس درس کارگاه ماشین افزار در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

برای ورود به دانشگاه علم و صنعت همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی اجباری میباشد) در غیر اینصورت نکهبانی اجازه ورود به دانشگاه را به شما نخواهد داد.

دانشجویان فقط از دربهای بانک ملت، و درب دانشکده مکانیک می توانند برای ورودی و خروج استفاده نمایند.

بعد از ورود به دانشگاه به دانشکده صنایع طبقه همکف و به آقای مرادی مراجعه نمائید تا شماره کلاس به شما اعلام شود.

نام استاد درس مربوطه دکتر پور مسگری می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه