قابل توجه دانشجویان رشته صنایع

کلاس درس کارگاه ماشین افزارفردا دوشنبه 30 آبان در دانشگاه علم و صنعت تشکیل نمی شود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه