قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ اجرای کارگاه‌های ماشین افزار روزهای پنجشنبه بتاریخ ۹/۱۰ – ۹/۲۴ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳ در دانشگاه علم و صنعت برگزار میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه