محکومیت برخورد دولت آمریکا با دانشجویان حامی فلسطین

بلوغ و باروری جنبش دانشجویی اصیل در ایالات مختلف آمریکا، در محکومیت صهیونیسم، با سرکوب و دستگیری گسترده دانشجویان توسط مدعیان دموکراسی و آزادی بیان در این کشور مواجه شده است. دانشجویانی که از کالیفرنیا تا تگزاس، غیرتمندانه در دفاع از کودکان و مردم مظلوم غزه به میدان آمده اند، هرگز از مطالبات اساسی خود مانند پایان دادن به جنگ غزه، قطع ارتباطات دانشگاهی با رژیم اشغالگر قدس و محاکمه عوامل نسل کشی غزه کوتاه نخواهند آمد. موسسه آموزش عالی ابرار ضمن محکومیت رفتار زشت دولت جناتکار امریکا ، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام می دارد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه