مدیریت مالی

اعضای هیئت علمی: دانشیار دکتر لطف الله فروزنده

مدیر گروه: دکتر مسعودی

 رزومه 

تحصیلات: مهندسی صنایع(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

  • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
  • دانش‌آموخته برتر دوره کارشناسی
  • 7 سال تدریس دانشگاهی
  • انتشار بیش از 10 مقاله علمی معتبر
  • راهبر و داور پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار
  • مدیر مدیریت دانش بانک انصار
  • کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و سیستم سازمان انرژی اتمی ایران
  • محقق در شرکت نفت جمهوری اسلامی
  • ممیز، مشاور و مدرس سیستم‌های مدیریتی در شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی

 راه های ارتباطی گروه مدیریت صنعتی: management@abrar.ac.ir

چارت پیشنهادی رشته مدیریت مالی

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه