کارت ورود به جلسه امتحان

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت ورود به جلسه امتحان داشتن ” کارت ورود به جلسه ” و ” کارت دانشجویی ” الزامی می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه