کارگاه ماشین افزار شنبه در دانشگاه علم و صنعت

????????????اطلاعیه ???????????? قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی صنایع ورودی 1402 ، درس ” کارگاه ماشین افزار ” به لیست دروس انتخاب واحد شما اضافه گردیده است و جهت حضور از روز شنبه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می گردد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه