کلاسهای استاد شارخی این هفته برگزار نمیشود

قابل توجه دانشجویانی که با استاد شاهرخی کلاس دارند، کلاسهای ایشان این هفته برگزار نمی گردد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه