کلاسهای امروز به صورت مجازی

قابل توجه دانشجویان عزیز، کلاسهای امروز به صورت مجازی در lms برگزار میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه