کلاسهای پنجشنبه مجازی است

قایل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کلاس های روز پنج شنبه مورخ 1402/09/30 از طریق سامانه lms و بصورت مجازی برگزار خواهد شد. قابل ذکر است حضور دانشجویان در کلاس مجازی الزامی می باشد. چنانچه دانشجویان با مشکلی در سامانه مواجه شدند می توانند با شماره 09194493568 (خانم جلالی) تماس حاصل نمایند.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه