کلاسها از ۱۹فروردین حضوری است

قابل توجه دانشجویان گرامی
کلیه کلاسهای موسسه آموزش عالی ابرار از فردا یکشنبه ۱۹ فروردین به صورت حضوری برگزار میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه